Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług - 15 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCKarta usług -15 Wniosek w spr. ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunal..doc
DOCXKU - 15.1. oświadczenie o stanie majątkowym.docx
DOCXKU - 15.2. oświadczenie o ponoszonych kosztach.docx
DOCKU - 15.3. oświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.doc
 

Wersja XML