Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług - 14 Zwolnienia z tytułu podatku rolnego

DOCKarta usług -14 Zwolnienia z tytułu podatku rolnego.doc
DOCKU - 14.1 Wniosek o zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc
DOCKU - 14.2 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOCKU - 14.3 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc
 

Wersja XML