Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług - 13 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą

 

DOCKarta usług - 13 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.doc
DOCKU-13.1 Wniosek o odroczenie dla osób fiz. prow. Dział. gosp..doc
DOCKU-13.2. Wniosek o rozłożenia na raty.doc
DOCKU-13.3 Wnosek o umorzenie zaległości..doc
DOCKU-13.4 Formularz infrormacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc deminimis.doc
DOCKU-13.5 Oświadczenie do pomocy de minimis.doc
DOCKU-13.6 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc
 

 

 

 

Wersja XML