Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług - 12 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczą

DOCKarta usług -12 Wniosek w spr. ulgi w spłacie zobowiązń podatkowych dla osób fizy. nie prowadzacych działalności gospod..doc
DOCKU-12.1 Wniosek o odroczenie terminu.doc
DOCKU-12.2 Wniosek o rozłożenie na raty.doc
DOCKU-12.3 Wniosek o umorzenie zaległości.doc
DOCKU-12.4 Oświadczenie o stanie majątkowym.doc

 

Wersja XML