Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta usług - 11 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

DOCKarta usług -11 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.doc
DOCKU-11.1 Wniosek o odroczenie dla osób fiz. prow. Dział. gosp..doc
DOCKU-11.2 Wniosek o rozłożenie na raty.doc
DOCKU-11.3 Wniosek o umorzenie zaległości..doc
DOCKU-11.4 Oświadczenie o stanie majątkowym.doc
DOCKU-11.5 Formularz infrormacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc deminimis.doc
DOCKU-11.6 Oświadczenie do pomocy de minimis.doc
DOCKU-11.7 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc
 

Wersja XML