Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2017 roku

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 13 stycznia 2017 r. 

PDFProtokół XXXIV_17.pdf

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 7 lutego 2017 r. 

PDFProtokół Nr XXXV_17.pdf

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 28 lutego 2017 r. 

PDFProtokół z XXXVI_17.pdf

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 marca 2017 r., 

PDFProtokół z XXXVII_17.pdf

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 28 kwietnia 2017 r., 

PDFProtokół Nr XXXVIII_2017.pdf

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 12 kwietnia 2017 r.,
PDFProtokół Nr XXXIX_2017.pdf

XL Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 22 czerwca 2017 r., 
PDFProtokół Nr XL_2017.pdf

XLI Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 25 lipca 2017 r., 
PDFProtokół Nr XLI_2017.pdf

XLII Sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 31 sierpnia 2017 r., 
PDFProtokół Nr XLII_17.pdf

PDFProtokół Nr XLIII z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 r..pdf

PDFProtokół Nr XLIV z Sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26.10.2017 r..pdf

PDFProtokół Nr XLV_17 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2017 r..pdf

PDFProtokół Nr XLVI_17 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r..pdf


 

 

Wersja XML