Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2. Budowa drogi w Ciecierzynie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (259,15KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (64,11KB)

 

Przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

UWAGA

Modyfikacja SIWZ - przedmiar robót, poz. 21.

 

PDFPrzedmiar po modyfikacji.pdf (82,80KB)
PDFWyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ.pdf (203,37KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (154,29KB)

 

PDFSIWZ Ciecierzyn.pdf (299,41KB)

DOCXZałączniki do SIWZ od 1 do 6.docx (87,13KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.docx (123,35KB)

RARDokumentacja projektowa.rar (4,40MB)

RARPrzedmiary.rar (124,81KB)

RARSpecyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.rar (1,35MB)