Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny i Oświaty

DOCOR.01 Karta uslug wpis do centralnej ewidencji i informacji o działaności gospodarczej.doc

DOCXOR.02 Karta Usług Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - detal lub gastronomia.docx

DOCXOR.03 Karta usług - Jednorazowe zewolenie na sprzedaż alkoholu.docx

DOCXOR.04 Karta Usług - dofinasowanie kształcenia młodocianych pracowników.docx

DOCXOR.05 Karta usług - Pomoc materialna dla uczniów - zasiłek.docx

DOCXOR.06. Karta usług - Stypendia szkolne.docx

Wersja XML