Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń wynikającego z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

PDF12.3. informacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

 

 

5 grudnia 2016 r.

DOCSIWZ modyfikacja 05.12.2016.doc
PDF12.2. wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ.pdf

_____________________________________

28 listopada 2016 r.

PDFZałącznik nr 7 - po modyfikacji 28.11.2016.pdf
PDF12.1. wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ.pdf
_____________________________________

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ.doc

Dokumentacja techniczna

PDFZaświadczenie.pdf
PDFWypis z rejestru gruntów.pdf
PDFstadion-lekkoatletyczny-zalozenia-dla-projektantow-1_201503050146.pdf
PDFpfu-stadion-byczyna.pdf
DOCXPFU autokorekta str 57.docx
PDFMAPKA.pdf
PDFMapa.pdf

Dokumentacja finansowa

RARskany opinie za 2016.rar
RARskany opinie rio za 2014.rar
RARFinansowe.rar
RARskany z opinia rio za 2015.rar
 

Inwentaryzacja

PDFprzekrój.pdf
PDFinwentaryzacja elew.pdf
PDFelew. zach. z przekr.pdf
PDFelew pól. i południowa.pdf
PDFdach rzut.pdf
PDFByczyna inwentaryzacja rzutpiwnicy.pdf
PDFByczyna inwentaryzacja rzut.pdf
PDFByczyna inwentaryzacja rzut piętra.pdf
 

Dokumentacja geodezyjna

PDFDokumentacja Byczyna - Stadion.pdf
PDF05 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDF04 Parametry geotechniczne.pdf
PDF03.03 Karta dok. otw. 5.pdf
PDF03.02 Karta dok. otw. 3+4.pdf
PDF03.01 Karta dok. otw. 1+2.pdf
PDF02 Mapa dokumnetacyjna.pdf
PDF01 Mapa topograficzna.pdf
 

Załącznik nr 11

PDFZałącznik nr 11.pdf
 

 

 

Wersja XML