Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.803.929,95 zł

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf
PDFOpinia RIO.pdf

PDF9.1. zawiadomienie o zmianie SIWZ i ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ modyfikacja 01.09.2016.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2016S 145-262411.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - WPF.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - harmonogram spłat.pdf
PDFZałącznik nr 14 do SIWZ - Uchwała Nr 196_16.pdf
XLSzałącznik nr 1A .xls
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 5 i 10 do SIWZ - RB 28 i RB N.pdf
XLSZałącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązania finansowe.xls
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - RB Z.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - RB NDS.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - rb 27s.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Wersja XML