Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2017 r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

PDF8.2. informacja z otwarcia ofert.pdf

PDF8.1. zmiana treści SIWZ.pdf
PDFSIWZ BYCZYNA modyfikacja 12.07.2016.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2017.pdf
PDFSIWZ BYCZYNA.pdf
PDFUchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia.doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf
 

Wersja XML