Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków jednorodzinnych Byczyna

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

PDF6.2. Informacja z otwarcia ofert.pdf

Na wniosek Wykonawców udostępnia się załączniki w formacie PDF:

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.pdf
 

 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.doc
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip
 

Wersja XML