Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Byczyna, 2016-06-23

Burmistrz Byczyny zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. oraz ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu
23  czerwca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na

rozbudowie cmentarza w Kostowie na działce nr 125/7 k. m.1.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i zastrzeżenia.

 

 

  BURMISTRZ  BYCZYNY

/-/ ROBERT ŚWIERCZEK

 

Wersja XML