Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDF4.1. Informacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.doc
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf
XLSZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy zał. nr 1 do umowy.xls
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy, zał. nr 2 do umowy.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy, zał. nr 3 do umowy.doc
XLSZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem.xls
 

Wersja XML