Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

SKORZYSTAJ - WARTO!!

OGŁOSZENIE

Starosta Kluczborski informuje, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem, bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest nadal zawieszone do odwołania.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku ze względów bezpieczeństwa, porady udzielane będą w dalszym ciągu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

oraz poza lokalami punktów NPP i NPO.

Mając na względzie powyższe osoba potrzebująca pomocy prawnej przed udzieleniem porady musi:

Po dokonaniu jednej z ww. czynności prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się w ustalonym terminie z osobą potrzebującą porady prawnej w celu wykonania usługi na odległość.

Informacja o przywróceniu normalnej działalności punktów zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Za utrudnienia przepraszam

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

Kluczbork, 30 grudnia 2020 roku


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego: 

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?a=13884

 


Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka

Dodatkowo od 16 maja 2020 r. poszerzony został zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, który obejmie także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Brak opisu obrazka

 Brak opisu obrazka

 

Wersja XML