Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ORLIKA lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie

PDF14.26. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

PDF14.8. Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

PDF14.7. Informacja.pdf

PDF14.6. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf

 

PDF14.5. zmiana treści SIWZ zmiana treści ogłoszenia nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy modyfikacja 13.11.2015.pdf
PDFSIWZ po modyfikacji 13.11.2015.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.11.2015.pdf

 

PDF14.4. zmiana treści SIWZ nr 2.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.11.2015.pdf
PDFSIWZ po modyfikacji 09.11.2015.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ po modyfikacji.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji.pdf
PDFZmiana treści SIWZ i ogłoszenia (SIWZ i wzór umowy po modyfikacji).pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
RARZałącznik nr 10 do SIWZ - SWiORB.rar
RARZałącznik nr 11 do SIWZ - przedmiary.rar
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
RARZaŁącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna.rar
 

Wersja XML