Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2016 r.

PDF15.5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

PDF15.2 zestawienie ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFSIWZ BYCZYNA.pdf
PDFUchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia - po modyfikacji.doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZmiana uchwały.pdf
PDFZmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf

Wersja XML