Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Oświadczenie

1.

Robert Świerczek

Burmistrz Byczyny

PDFRobert_Świerczek.pdf

2 Katarzyna Zawadzka Z-ca Burmistrza PDFKatarzyna_Zawadzka.pdf

3.

Wiesława Rożewska

Skarbnik Gminy

PDFWiesława_Różewska.pdf

4.

Maciej Tomaszczyk

Sekretarz Gminy

PDFMaciej_Tomaszczyk.pdf

5.

Katarzyna Wilczyńska

Z-ca Skarbnika Gminy

PDFKatarzyna_Wilczyńska.pdf

6.

Stanisław Biliński

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

PDFStanisław_Biliński.pdf

7.

Aneta Dubowiecka

Inspektor - Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy

PDFAneta_Dubowiecka.pdf

8.

Krzysztof Sikorski

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

PDFKrzysztof_Sikorski.pdf

9.

Henryka Paczyńska

Wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

PDFHenryka_Paczyńska.pdf

10.

Iwona Sarnowska

Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie

PDFIwona_Sarnowska.pdf

11.

Wioletta Kardas

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

PDFWioletta_Kardas.pdf

12.

Joanna Myślińska

Dyrektor Ośrodka  Pomocy Społecznej w Byczynie

PDFJoanna_Myślińska.pdf

13.

Elżbieta Szadkowska

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych - Ośrodek  Pomocy Społecznej w Byczynie

PDFElżbieta_Szadkowska.pdf

14.

Marek Mendel

Dyrektor ZSGLiZ

PDFMarek_Mendel.pdf

15.

Artur Oślizło

Dyrektor PSP Byczyna

PDFArtur_Oślizło.pdf

16.

Ewa Fiebrandt

Dyrektor PSP Biskupice

PDFEwa_Fiebrandt.pdf

17.

Anna Noga

Dyrektor PSP Roszkowice

PDFAnna_Noga.pdf

18.

Angelina Sarnowska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna

PDFAngelina_Sarnowska_PP.pdf

19.

Angelina Sarnowska

Dyrektor Publicznego Żłobka Byczyna

PDFAngelina_Sarnowska_PŻ.pdf

20.

Adam Radom

Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFAdam_Radom.pdf

21.

Krzysztof Chojak

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFKrzysztof_Chojak.pdf

22.

Jerzy Pluta

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFJerzy_Pluta.pdf

23.

Bartłomiej Adler

Radny Rady Miejskiej

PDFBartłomiej_Adler.pdf

24.

Marcin Altman

Radny Rady Miejskiej

PDFMarcin_Altman.pdf

25.

Grzegorz Bednarek

Radny Rady Miejskiej

PDFGrzegorz_Bednarek.pdf

26.

Władysław Buła

Radny Rady Miejskiej

PDFWładysław_Buła.pdf

27.

Jadwiga Gierczyk

Radna Rady Miejskiej

PDFJadwiga_Gierczyk.pdf

28.

Damian Gocejna

Radny Rady Miejskiej

PDFDamian_Gocejna.pdf

29.

Karol Grzyb

Radny Rady Miejskiej

PDFKarol_Grzyb.pdf

30.

Jacek Kulisiński

Radny Rady Miejskiej

PDFJacek_Kulisiński.pdf

31.

Michał Półtorak

Radny Rady Miejskiej

PDFMichał_Półtorak.pdf

32.

Janusz Pustkowski

Radny Rady Miejskiej

PDFJanusz_Pustkowski.pdf

33.

Iwona Sobania

Radna Rady Miejskiej

PDFIwona_Sobania.pdf

34.

Leszek Śnieżek

Radny Rady Miejskiej

PDFLeszek_Śnieżek.pdf

Wersja XML