Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000.00 zł.

PDF8.8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

PDF8.4. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF8.3. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDF8.2. wyjaśnienie treści SIWZ.pdf
XLSRozchody do przetargu w 2015r.xls

PDF8.1. zmiana treści ogłoszenia, zmiana treści SIWZ.pdf
PDFSIWZ - po modyfikacji.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - po modyfikacji.doc

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - sprawozdanie Rb-28S.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - opinia RIO.pdf
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Wieloletni PLan Inwestycyjny.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Harmonogram spłat.pdf
PDFZałącznik nr 14 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - sprawozdanie RbN.pdf
XLSZałącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązania finansowe Gminy Byczyna.xls
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - sprawozdanie RbZ.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - sprawozdanie RbNDS.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - sprawozdanie RnZ.pdf

Wersja XML