Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 26 marca 2015 r. sesja VII kadencja VII

PDFUchwała Nr 42.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024.
PDFUchwała Nr 43.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
PDFUchwała Nr 44.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
PDFUchwała Nr 45.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
PDFUchwała Nr 46.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wystąpienie ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna".
PDFUchwała Nr 47.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania :Dolina Stobrawy".
PDFUchwała Nr 48.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
PDFUchwała Nr 49.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych.
PDFUchwała Nr 50.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015– 2020.
PDFUchwała Nr 51.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna na lata 2015 - 2020".
PDFUchwała Nr 52.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Byczyna na lata 2015-2020".

Wersja XML