Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2015 r.

Podatek od nieruchomości

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (76,34KB)
PDFInformacja o nieruchomościach położonych na terenie gminy Byczyna dla osób fizycznych.pdf (59,54KB)
PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci w 2015 roku..pdf (139,31KB)
PDFUchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców...pdf (161,16KB)
PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)
PDFZałącznik ZN.pdf (48,14KB)
 


Podatek rolny

okres obowiązywania:   od  1.01.2015 do  31.12.2015 rok

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015) - 61,37 za 1 dt.

 

  Stawki podatku rolnego

2015 rok

dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

153,425 zł

dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

306,85 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) - art. 4, art. 6,

  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 935).

PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych nie posiadających gospodarstwa rolnego.pdf (58,71KB)
PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych posiadających gospodarstwo rolne.pdf (60,20KB)
PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 pazdziernika 2014r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow.pdf (211,05KB)
PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)
PDFZałącznik ZRL.pdf (50,28KB)
 


Podatek leśny

okres obowiązywania:  od  01.01.2015 do  31.12.2015 rok

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m3.

 

Stawki podatku leśnego

2015 rok

Podatek dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

20,7735 zł

Podatek dla lasów pozostałych

41,5470 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465),

  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 955).

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (61,97KB)
PDFKomunikat Prezesa GUS.pdf (740,74KB)
PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)
PDFZałącznik ZRL.pdf (50,28KB)


Podatek od środków transportu drogowego

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku..pdf (169,54KB)
PDFDT-1_Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (238,76KB)
PDFDT-1_Załącznik.pdf (374,08KB)