Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego

 

 

                                                                                                                         
 
                  

 

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany w ramach
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej –
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PDF28.1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Wersja XML