Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 19 lutego 2004 r. sesja XIV kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
z dnia 19 lutego 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie przystąpienia sołetwa Paruszowice do programu "Odnowa Wsi
w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie konkursu "Piękna Wieś" i zasad jego przeprowadzenia

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków mieszkaniowych
stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wraz
z ryczałtem na zakup opału

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 lutego 2004 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok

 


 

informację wytworzył(a): Rada Miejska
data wytworzenia: 19 lutego 2004

 

 

 

Wersja XML