Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 31 marca 2004 r. sesja XV kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji
z dnia 31 marca 2004 roku - IV kadencja

 

PobierzRady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie do składowania odpadów na wysypisko
w Gołkowicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

PobierzRady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

31 marca 2004

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML