Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2004 r. sesja XVI kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie absolutorium

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy za 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych w Ośrdku Pomocy Społecznej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 kwietnia 2004

 

 

Wersja XML