Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 czerwca 2004 r. sesja XVIII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
z dnia 30 czerwca 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania odznaczeń honorowych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nieokreślonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Byczyny

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 czerwca 2004

 

 

 

Wersja XML