Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 31 sierpnia 2004 r. sesja XIX kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji
z dnia 31 sierpnia 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagordzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie współdziałania z gminnymi akcjonariuszami spółki Energetyka Cieplna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Kompleks sportowo-turystyczny w Proślicach"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego Byczyny"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych we wsi Dobiercice"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni deponowania odpadów komunalnych
na składowisku gminnym w Gołkowicach po obniżonych stawkach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zającie pasa drogowego dla dróg gminnych 

 

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

31 sierpnia 2004

 

 

 

Wersja XML