Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 września 2004 r. sesja XX kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji
z dnia 30 września 2004 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Stworzenie Centrum Ośwwiatowo - Kulturalnego
oraz odtworzenie terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych
we wsi Paruszowice"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Europejskie Centrum Szkolenia Rycerskiego - budowa
średniowecznego grodu drewnianego"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2004 roku
Pobierz          
Pobierz do informacji Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków
mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości
dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem na zakup opału

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie opinii o przekształceniu Samodzielnego Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa
Nathana w Branicach

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnej

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 września 2004

 

 

Wersja XML