Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2005 r. XXVII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji
z dnia 28 kwietnia 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie nadania odznaczeń „Zasłużony dla Byczyny”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Byczyna

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 kwietnia 2005

Wersja XML