Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 czerwca 2005 r. sesja XXVIII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji
z dnia 30 czerwca 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów
w nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie opinii o likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie określenia zasad zbywania, należących
do Gminy Byczyna, akcji Spółki Akcyjnej pod firmą
Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą
w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000014339

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
Gminy Byczyna w ramach procedury
repatriacyjnej czteroosobowej rodziny
Garbowskich polskiego pochodzenia

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia z dniem 1 września 2005 roku
przez Gminę Byczyna do wykonania zadania
własnego Powiatu Kluczborskiego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Funduszu Pracy

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 czerwca 2005

Wersja XML