Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 25 sierpnia 2005 r. sesja XXIX kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji
z dnia 25 sierpnia 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie 
określenia zasad zbywania, należących
do Gminy Byczyna, akcji Spółki Akcyjnej pod firmą
Energetyka
Cieplna Opolszczyzny z siedzibą
w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr 0000014339

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie utworzenia zespołu szkół

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie wyreżenia zgody na nabycie nieruchomości


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości


 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

25 sierpień 2005

Wersja XML