Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 29 września 2005 r. sesja XXX kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji
z dnia 29 września 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie
 przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu
gminy za I półrocze 2005 roku

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie
 zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu
"Odnowa wsi w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu
"Odnowa wsi w województwie opolskim"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie nadania odznaczeń "Zasłużony dla Byczyny"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji
zadań pn. "Polanowice - Remont świetlicy
i budowa placu zabaw"

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 września 2005

Wersja XML