Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 28 października 2005 r. XXXI kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji
z dnia 28 października 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w
sprawiezmian w budżecie gminy na 2005 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie
przystąpienia do programu „Odnowa
wsi w województwie opolskim”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w
sprawie przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Roszkowicach na salę wielofunkcyjną

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie
przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Odtworzenie
terenów wypoczynkowo
-rekreacyjnych
oraz utworzenie Wiejskiego Domu Kultury
we wsi Kostów
”.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Ukształtowanie
przestrzeni
publicznej centrum wsi wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
”.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Byczyna w roku 2006.

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 października 2005

Wersja XML