Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 28 litopada 2005 r. sesja XXXII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji
z dnia 28 listopada 2005 roku - IV kadencja

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w
sprawie zmian określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych
i Problemów Społecznych

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXII-288-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”


Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim
w Byczynie
.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXII-293-05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 listopada 2005

Wersja XML