Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 16 lutego 2006 r. sesja XXXIV kadencja IV

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji z dnia 16 lutego 2006 rok - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej 
czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006  roku
w sprawie
przyjęcia opisu planowanych do realizacji
zadań pn. „Świetlica jako zachowanie dziedzictwa
kulturowego w Miechowej”.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
ustalenia wartości jednego punktu w placówkach
oświatowych gminy Byczyna.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2006 r.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok.

 

 

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

16 lutego 2006

Wersja XML