Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 marca 2006 r. sesja XXXV kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji z dnia 30 marca 2006 rok - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2006 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), działanie
2.4. „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi” pt. „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość!”.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pod nazwą „Międzynarodowe
Festyny Rycerskie - Byczyna 2006-2007”
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG IIIA Polska – Czechy.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna
do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad”
i przyjęcia jego Statutu.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
ustalenia wartości jednego punktu w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Byczynie.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia  30 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Sołectwa Sarnów i Sołectwa Chudoba
w sprawie utworzenia wsi Chudoba.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Byczyna w sprawie lokalizacji
budowy obelisku architektonicznego ku czci Papieża
Jana Pawła II.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 marca 2006

Wersja XML