Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 01 czerwca 2006 r. XXXVII kadencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji z dnia 01 czerwca 2006 roku - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pobierz

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca  2006 roku
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest gmina Byczyna

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku 
w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny
z dnia 17 maja 2006 r.

 

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

01 czerwca 2006

 

Wersja XML