Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 29 czerwca 2006 r. sesja XXXVIII kodencja IV

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji z dnia 29 czerwca 2006 roku - IV kadencja

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia  związku gmin pod nazwą:
„Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami”.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania budżetu i planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca  2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Pobierz

Pobierz

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny
oczyszczenia 1 m3 ścieków komunalnych
odprowadzanych do gminnej oczyszczalni
ścieków w Byczynie.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska
oraz planu gospodarki odpadami.

 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia
Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S 11"

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 czerwca 2006

 

Wersja XML