Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 25 października 2006 r. sesja XLII kadencja IV

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Byczyna w roku 2007.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkotykowych i Problemów Społecznych.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych 

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę
Rady Miejskiej w Byczynie

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Byczyna.

Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie upoważnienia Burmistrza Byczyny
do zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski,
dotyczącego wspólnego opracowania dokumentacji
na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

25 października 2006

 

Wersja XML