Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 28 sierpnia 2007 r. sesja XIV kadencja V

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
z dnia 28 sierpnia 2007 roku - V kadencja

 

 

DOCUchwała Nr 79.doc w sprawie zaciągnięcia kredytu
DOCUchwała Nr 80.doc w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego
DOCUchwała Nr 81.doc w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007rok
DOCzał. nr 3 do uchwały nr 81.doc wieloletni plan inwestycyjny gminy Byczyna
DOCzał.nr 5 do uchwały nr 81.doc wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
DOCUchwała Nr 82,83.doc w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna;
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Byczyna w celu nadania byczyńskiemu rondu imienia Wilhelma Martina Kutty
DOCUchwała Nr 84.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
DOCUchwała nr 85.doc w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wersja XML