Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 stycznia 2008 r. sesja XX kadencja V

 

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji
z dnia 30 stycznia 2008 roku - V kadencja

 

 

 

DOCUchwała Nr 127 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok..doc

DOCUchwała Nr 128 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2008r..doc

DOCUchwała Nr 129 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia.doc

DOCUchwała Nr 130 w sprawie upoważnienia Burmistrza do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr 131 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.doc

DOCUchwała Nr 132 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2008- 2012..doc

 

Wersja XML