Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 27 lutego 2008 r. sesja XXI kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zamiaru likwidacji filii w Polanowicach
podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Byczynie
 
Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki
szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki
 
Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania z udziałem Gminy Byczyna.
 
Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137.doc
 
Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Byczynie
 
Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
ustalenia wartości jednego punktu w złotych 
dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Byczynie.

 

Wersja XML