Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 r. sesja XXVII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy
Gminą Byczyna i Gminą Kozowa

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca roku
w
sprawie zmian w budźecie gminy na 2008 rok
Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wersja XML