Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 28 lipca 2008 r. sesja XXVIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Pobierz

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji
Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
- "Razem ku przyszłości" w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wersja XML