Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 15 lutego 2010 r. sesja L kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę
Byczyna do realizacji projektu "Rozwój mikroprzedsiębiorstw
i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim".

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Pobierz

Pobierz

Wersja XML