Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 26 lutego 2010 r. sesja LI kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Byczynie
w zakresie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie : przekształcenia poprzez likwidację działalności
medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno – Reumatycznego z siedzibą w Kup

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok. 

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady
na 2010r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę Byczyna do realizacji projektu „Byczyński
Inkubator Gospodarki Społecznej”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę Byczyna do realizacji projektu „Potrafisz”

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Pobierz

Wersja XML