Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 30 marca 2010 r. sesja LII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Byczynie w sprawie przyznania dotacji dla
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Augustyna
w Kostowie na prace związane z renowacją
zabytkowego kościoła p.w. św. Jacka w Miechowej.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy Byczyna na 2011r.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielania pomocy finansowej
dla Powiatu Kluczborskiego.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

PobierzRady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 maja 2010 roku
do 30 kwietnia 2011roku.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
PDFZalacznik1do379.pdf
PDFZalacznik2do379.pdf
PDFZalacznik3do379.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Wersja XML