Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2010 r. sesja LIII kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

PDFZałącznikNr1.pdf

PDFZałącznikNr2.pdf

PDFZałącznikNr3.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wersja XML