Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 27 maja 2010 r. sesja LIV kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

PDFZałącznik_1_391.pdf

PDFZałącznik_2_391.pdf

PDFZałącznik_3_391.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Byczynie w sprawie ustalenia dodatkowych
dni deponowania odpadów komunalnych
na składowisku gminnym w Gołkowicach po obniżonych
stawkach.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 4 czerwca 2010 roku
do 31 maja 2011 roku.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji
celowej na prace konserwatorskie restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

PDFZałącznik_1_395.pdf

PDFZałącznik_2_395.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie stypendium dla uczniów klas I szkół
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Byczyna.

 

Wersja XML