Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwałyz dnia 29 czerwca 2010 r. sesja LV kadencja V

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Byczyna i jej jednostkom podległym
oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 404.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 404.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Byczyna

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Byczyna
za pierwsze półrocze

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zakresu i form informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej,
za pierwsze półrocze

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie           UCHYLONA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie          UCHYLONA
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku i wolontariacie sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Kostów na lata 2010 – 2017

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/395/10 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFWniosek o Udzielenie w roku 2014 Dotacji Celowej.pdf

Pobierz Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/311/09
z dnia 23 lipca 2009 roku sprawie zatwierdzenia
,,Planu Odnowy Miejscowości Miechowa”

 

Wersja XML